LOGENS KONSTHALL 

 

 

 

 

 Scen för samtida konst på 

 landsbygden. 

 

 

 

 

Konsthallen startades 2001 av konstnären Christina Wassberg. Syftet är att erbjuda fyra utställningar om året med inriktning på filosofi, poesi och politik. 

2008-09-11